Referat beboermøte 17.april 2024

 • 2024.04.26

Dialog og informasjonsskriv

Styret ønsker at mest mulig av informasjon sendes via epost eller oppslag på hjemmeside.

Styret anbefaler alle å opprette brukere på «https://minside.nabonett.no/» hvor informasjon om borettslaget finnes, fakturaer, oppslag og vedtekter

Styret ønsker også innspill på hva vi gjør med hjemmesiden, holtgrenda.no – skal den beholdes eller er nabonett godt nok?

Maling

Spørsmål fra styret om hvilke farger vi skal ha på gjerder ble diskutert. Beboere landet på:

 • Levegger og gjerder skal ha samme farge som huset
 • Stolper og topp plate på levegger og gjerde skal males i "motsatt" farge
 • Farger
  • Jotun 5445 Delicate Blue
  • Jotun 1108 Fyn

Terrassegulv blir det ikke satt noen føringer på, men anbefaler alle å harmonisere med naboer slik at det ser helhetlig ut.

Pergolaer er det ikke nødvendig å gjøre noe med og skal være som de er

Søppel

Stadig gjentagende problem. Gi melding til styret om dere ser noen som kaster fra seg noe på utsiden eller eksterne som benytter våre kontainere. Gjerne med bilde om det er mulig og forsvarlig å ta. Ide om bedre skilting ble fremmet, noe styret vil se nærmere på

Kameraovervåking er sjekket ut før, kommer i konflikt med personvern.

Dugnad

Minnet på dugnaden, og håper alle møter.

Etter møtet: Dugnad blir i år mandag 6.mai til onsdag 8.mai fra 18:00 (3 dager). Onsdag blir det også grilling.

Komprimator bil er bestilt, men først mandag 27.mai da det ikke var noen ledige før da

Reklamasjon rehabiliteringen og andre skader

Viktig at dette meldes til styret så raskt som mulig så vi får meldt det videre. Også andre feil og mangler meldes til styret som vil ta tak i saken og vurdere hva som skal gjøres.

 

Mvh.

Styret i Holtgrenda Borettslag


Infoskriv februar 2024

 • 2024.02.04

Infoskriv februar 2024

Hei alle beboere, her kommer litt informasjon fra oss i styret.
PS: Dette infoskrivet vil også bli sendt ut på epost til alle andelseiere. Vennligst sjekk spam filter eller send rett epost adresse til
post@holtgrenda.no dersom du ikke har mottatt epost fra oss i det siste. De som ønsker informasjon på papir, vennligst kontakt styret så sørger vi for at du får det i postkassen

Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling blir onsdag 17.april kl. 18:00 på Skedsmo Samfunnshus. Har du en sak som du ønsker at generalforsamling behandler, send forslag til styret på epost post@holtgrenda.no eller til styreleder Einar Bjørkevoll i Lensmann Haaversens vei 193.

Saker må være styret i hende innen søndag 26.februar 2024.

Alle saker må være påført innsenders navn og kontaktopplysninger. Husk at alle forslag må inneholde forslag til vedtak. Styret vil ta kontakt til forslagsstiller dersom saken ikke krever behandling på generalforsamling og istedenfor tas opp på beboermøtet

Det vil bli avhold beboermøte i etterkant av generalforsamlingen

Kontroll av brannslukkere

En påminnelse av kontroll av brannslukkere som vil bli utført tirsdag 6.februar fra kl. 12:00. Se eget infoskriv om dette sendt ut på epost

Kjøring inne på området

Styret vil gjøre oppmerksom på at kjøring inne på området kun skal begrenses mest mulig. Dersom det er nødvendig å kjøre inne på området, skal dette gjøres i gangfart.
Dessverre er det noen som kjører for fort inne med stor risiko for ulykker. Husk at det er mange barn som bor her, og de kan komme fort ut fra hus og rundt svinger

Søppel

Styret gjør oppmerksom på at søppel og papir skal inn i kontainerne og er til husholdningsavfall og papir. Øvrig søppel skal leveres på gjenvinningsstasjonen og ikke settes ved siden av kontainerne. Er alles ansvar å holde det ryddig og fritt for søppel på vårt område!


Infoskriv november 2023

 • 2023.11.12

Tenning julelys

Selv om julelysene ved lekeplassen allerede er tent, vil det også i år bli tenning av julelys med gløgg ved lekeplassen lørdag 2.desember kl. 17:00.

 

Les mer

Plasttak og lignende på takterrasse

 • 2023.09.29

Styret har observert at noen har lagt plasttak på ny pergola over takterrassene. Styret ønsker med dette å gjøre oppmerksom på at utvendige endringer må søkes om til styret med unntak av skillevegger og markterrasser som er i henhold til tidligere utsendte tegninger. Se vedtekter og trivselsregler angående søknadsplikt.

Bakgrunnen for at vi ikke ønsker at det bygges tak direkte på pergola, er at de ikke er dimensjonert for tyngden som snøen kan gi, noe som kan medføre følgeskader.

For plasttak eller annen ombygging av takterrasser vil dette per nå ikke bli godkjent. Styret vil komme tilbake til forslag om hvordan utsende på takterrasser vil bli.

Samtidig gjør vi oppmerksom på at utvendige endringer kan medføre søknadsplikt til kommunen samt behov for behandling i generalforsamling. Siden grensene for hva som må søkes om kan være vanskelig å tolke, ønsker styret å kunne gjøre vurderinger før tiltak iverksettes.


Infoskriv september 2023

 • 2023.09.08

Hei alle beboere. Her kommer litt informasjon fra oss i styret

Utekran

Husk at utekranen må stenges før nattefrosten kommer. Steng vannkranen inne og skru opp vannkranen og tappekranen nederst, se merking på bilde.

Les mer

Informasjonsbrev nr 1/2023

 • 2023.01.24

Informasjonsbrev nr 1/2023

Ettermontering av husnummer og lys etter rehabilitering

Det er bestilt nye husnummer samt utelys til inngangsdør og i trappesats opp til leiligheter i 2.etg til samtlige boenheter. Disse vil bli montert opp av DVS.  For husrekke nr 1 og 2 hvor mye av rehabiliteringen er ferdig, er det viktig at beboerne ikke selv monterer husnummer eller lys ved inngangsdøren. Dette gjøres så fort varene har ankommet av DVS.

Les mer

Infoskriv november 2022

 • 2022.11.18

Rehabilitering
Rehabiliteringen følger hovedfremdriftsplanen. Vinduer har ankommet og utskifting i rekke 1 og rekke 2 er godt i gang. Fremdriftsplanen er publisert på holtgrenda.no med innlogging. Der finner du også oversikt over rehabiliteringsrekkefølgen på husrekkene. Dersom du lurer på når oppstarten for rehabiliteringen vil være på din husrekke, vil du finne oversikt over dette der.

 

Les mer

Oppgradering av nettverket i borettslaget

 • 2022.10.25

I løpet av november skal nettverket i borettslaget oppgraderes. I den forbindelse vil det bli hengt opp informasjon på dører som viser tidspunkt for når oppgraderingen gjennomføres i den enkelte bolig.

 

Hilsen styret


Infoskriv oktober 2022

 • 2022.10.16

 

 

 

Rehabilitering
Rehabiliteringen følger hovedfremdriftsplanen. Forsinkelsen ved oppstart er tatt igjen. Det arbeides nå med etterisolering og bekledning. Vinduer i rekke 1 vil byttes i uke 43. Det er igangsatt stillasebygging i rekke 2. Oversikt over hvilke husrekker som har hvilke nummer mht fremdrift i rehabiliteringen er publisert på holtgrenda.no med innlogging.

 

 

Les mer

Høstdugnad 2022

 • 2022.10.07

                                                                                                                       

Høstdugnaden i år organiseres omtrent som i vår.
Da fikk hver husrekke ansvaret for et bestemt område, stort sett nærområdet rundt egen rekke.

Vi har satt av dagene tirsdag 18.oktober til torsdag 20.oktober til dugnad denne høsten.

Les mer

Infoskriv september 2022

 • 2022.09.13

Rehabilitering
Rehabiliteringen er nå i gang i rekke 1. Det var noe forsinkelser med stillasebyggingen i rekken grunnet manglende klargjøring av arealer. Dette vil imidlertidig ikke få konsekvenser for fremdriften og videre progresjon er i henhold til fremdriftsplan. Det er svært viktig at alle beboere overholder de frister som DVS vil komme med om lag 2 uker før aktuelt arbeid starter på den enkelte rekke. Fastmontert utelys i form av en lykt ved inngangsdør og 1 lykt i trappesatsen opp til leiligheter i annen etasje er ikke beboers ansvar å fjerne, heller ikke kostnaden av å fjerne disse.

Postkasser vil settes på midlertidige stativ mens rehabiliteringen pågår og vil bli stående der inntil rehabiliteringen er ferdig og nye stativ vil bli oppført.

 

Les mer

Kontrakt med DVS entreprenør er nå signert.

 • 2022.08.10

 

Hei kjære naboer og felles Holtgrendinger,

 

Som dere ser av aktiviteten i borettslaget vårt, er prosjekt rehabilitering iverksatt, ved at rigg fra DVS settes opp og oppstart LHV 1-13 er satt til uke 34-36, fyldig informasjon om fremdrift og planer vil komme i månedens info. etter neste styremøte, som er satt til den 23.august.


Valg av terrassedører i første etasje

 • 2022.06.15

Hei,

Vedlagt finner dere fire lenker.

Hver lenke leder til teknisk tegning av det nevnte alternativet.

 

4.1 Terrassedør + vinduer

4.2 2-fløyet balkongdør + vinduer

4.3 Skyvedør i full bredde

4.4 Skyvedør 2,8m + fastfelt 1,2m


Beboermøte tirsdag 9. juni

 • 2022.06.09

Beboermøte, Holtgrenda BRL

Torsdag, 9. juni · 7:00–9:00pm

Sånn kan du bli med i Google Meet

Link til videosamtalen: https://meet.google.com/njw-hmdo-avo

 


Infoskriv april 2022

 • 2022.04.29

Infoskriv april 2022

 

 

Les mer

Overgang til eFaktura 2.0

 • 2022.03.04

                     

 

 

 

Vennligst klikk på DENNE teksten for å åpne artikkelen i nytt vindu

 

OVERGANG TIL EFAKTURA 2.0

Vi har gått over til eFaktura 2.0. Dette kan føre til endringer for deg som mottar krav om felleskostnader. Fakturaene og kravene går nå til den som er registret i våre systemer som kontaktperson/juridisk eier. Mange vil ikke merke noen endring fra tidligere, men noen husholdninger kan oppleve at krav om felleskostnader nå blir sendt til en annen mottaker enn tidligere.

Les mer

Feiing av piper 2022

 • 2022.01.27

Feiing av piper vil bli gjennomført i borettslaget den 7.-8. februar 2022. Det vil si at fra den 6/2 til den 8/2 kan ikke peis eller ildsted være i bruk. Viktig at dette blir overholdt da pipene må være kalde. Feieren vil legge ut infoskriv i postkassene innen den 31/1 men opprinnelig plan er at husnummer 1-109 vil bli gjennomført på mandag. Husnummer 111-203 vil bli tatt på tirsdag.


Oppfordret snømåking.

 • 2022.01.09

Viktig!

 

Det er meldt mildt vær til uken.

Som følge av de store snømengdene som kom denne uken bes alle med takterrasser og vinterhager å bruke denne helgen på å måke takterrassen for å unngå potensielle vannskader.

 

Det refererer herved til Vedtekter 5-1 (2):

Andelseiernes vedlikeholdsplikt.

 

- Uoppfordret snømåking av takterrassen ved større snømengder.

 

- Ved uoriginale endringer/påbygging i bygningsmassen, som for eksempel

innglassing av takterrasse eller innredning av rom i 3. etg. o.l., Har andelseier selv ansvar for vedlikehold av dette, samt et utvidet ansvar for skader og følgeskader (vannlekkasjer e.l.) som skulle oppsto på bygningsmassen som følge av denne endringen. Alle endringer i bygningene må godkjennes av styret. Andelseier har selv ansvaret for at endringene er innenfor kommunale retningslinjer

 

På forhånd takk

 

Styret.


Infoskriv november 2021

 • 2021.11.25

Tenning av julelys
Nå nærmer det seg jul og advent, og vi ønsker herved å invitere til tenning av julelys ved lekeplassen lørdag 27. november klokken 17

Det vil bli servert pepperkaker, gløgg og kaffe. Ta gjerne med familie og venner.

Røykvarslerdagen
1. desember innleder julemåneden med mye kos og hygge med god mat, levende lys og fyring i peisen. Det er derfor veldig viktig at alle kontrollerer røykvarslerne ved å skifte ut batteriene, for så å holde inn knappen slik at varsleren kan lyde i 1-2 sekunder.
Borettslaget kjøpte inn brannslukningsapparater for noen år siden, og hver beboer bes kontrollere pulverapparatene.

Håndslokkere er avhengige av et visst trykk for å fungere som normalt. Derfor er det viktig at du selv kontrollerer at dette er i orden, helst en gang i kvartalet. Pilen på trykkmåleren skal være i det grønne feltet.

I tillegg bør du passe på at plomberingen og forseglingen på apparatet ikke er brutt, og at det ikke er andre synlige skader. Se også over slangen og kontroller at den ikke er råtten.

 

For pulverapparater kan det dessuten være et problem at pulveret klumper seg. For å unngå dette vender du ganske enkelt på apparatet noen ganger og hører om pulveret renner som normalt. Dette bør gjøres jevnlig, gjerne hver gang du sjekker trykket.


Piper og garasjenumre
Vi har dessverre ikke fått tilbakemelding fra alle, og kjører nå en ny runde. Vi trenger derfor info om:

a.      Har du ovn/ ildsted som er i bruk i din bolig?

b.      Hvilket garasjenummer er tilknyttet din bolig? (gjelder blant annet el-bil lading).

Fint om du samtidig opplyser om ditt husnummer så vi kan få et korrekt oppsett på dette.

Denne informasjonen kan sendes på mail til post@holtgrenda.no , på sms til 916 09 266 eller ev. skrives på et ark som legges i postboksen til LHV 47.

 

 

PS. Husk å rense sluket på takterrassenØnsker alle en riktig god adventstid

 Vennlig hilsen

styret


Nytt fra styret 02. november 2021

 • 2021.11.02

 Hei,

 

Vi takker for det gode oppmøtet på ekstraordinær generalforsamling i kveld.

Etter endt "e-GF" består styret av:

 

- Edvart Aune

- Terje Wiik

- Rita Svensson

- Brynhild Schütz

- Arkadiusz Galuszka

- Mette Maritvold

- Silje Karlsnes

 

Vi ønsker å rette en stor takk til Ole-Kristian for alt arbeidet han har lagt ned, og bidraget til den gode dynamikken innad i gruppen.

Det blir litt av en oppgave å etterfølge, men vi har stor tiltro til Terje, og gleder oss til å jobbe videre med ham.

 

 

Ønsker deg lykke til videre, så sees vi plutselig.

 

 

 


Oppdatering vedrørende høstdugnaden i år.

 • 2021.10.19

 

 

Høstdugnad 2021 J.             


Høstdugnaden i år organiseres omtrent som foregående år.
Da fikk hver husrekke ansvaret for et bestemt område, stort sett nærområdet rundt egen rekke.

Vi satt opprinnelig av tir-torsdag 19-21. oktober til dugnad denne høsten.
Grunnet væromslag blir det ikke satt opp et felles klokkeslett for dugnaden, men dugnaden forlenges med 1 uke.

Les mer

Hensetting av søppel på fellesområder

 • 2021.08.09

 

 

Vi har dessverre opplevd tilfeller hvor det hensettes større mengder søppel ved containerne våre.

ROAF (søppelbilen) henter ikke dette, og vi blir da nødt til å bestille bortkjøring fra Vaktmesterkompaniet.

Vi ser stadig etter måter å redusere våre fellesutgifter, og denne slags hendelser vil vi helst være foruten.

Vennligst vis hensyn, og på forhånd takk.

 

Styret.


Når tyven er ute.

 • 2021.07.27

 

Det har i senere tid vært en uønsket trend av frastjålet sykler, post, hageredskaper m.m.

Vi har også fått tilbakemeldinger om tyveri i vårt borettslag, og vi vil med det be hver enkelt låse inn eiendeler, låse garasjer, ytterdører og terrassedører.

 

Hvis du/dere er vitne til et tyveri, må politiet kontaktes pr tlf 1-1-2

 

Takk for oppmerksomheten.

 

-Styret 

 


Infoskriv Holtgrenda BRL mars 2021

 • 2021.03.22

Hei,

 

Den 1/4-21 vil vår nye informasjonsportal stå klar, og er å finne på holtgrenda.no

Ny mailadresse til styret som allerede er tatt i bruk er post@holtgrenda.no

 

Les mer

Akkurat nå

Skedsmokorset - 21. Mai

23 ºC

Siste nyheter

Referat beboermøte 17.april 2024
Dialog og informasjonsskriv


Infoskriv februar 2024
Infoskriv februar 2024


Infoskriv november 2023
Tenning julelys


Plasttak og lignende på takterrasse
Styret har observert at noen har lagt...


Infoskriv september 2023
Hei alle beboere. Her kommer litt...