Infoskriv september 2023

Hei alle beboere. Her kommer litt informasjon fra oss i styret

Utekran

Husk at utekranen må stenges før nattefrosten kommer. Steng vannkranen inne og skru opp vannkranen og tappekranen nederst, se merking på bilde.

Sluk på tak

For de som har takterrasse, husk å sjekke sluket med jevne mellomrom. Og spesielt i år siden det er ekstra med rusk på grunn av oppussing. Om du er usikker på hvor sluket er, ta gjerne kontakt med styret for en gjennomgang

Husnummer skilt og utelampe

Nye husnummer og utelamper ved inngangsdøren vil bli montert av DVS når maling er ferdigstilt.

Ringeklokke

Ringeklokke er ikke en del av rehabiliteringen og eventuell ny ringeklokke må beboer selv sørge for.

Faktura for ekstra arbeid

Vi refererer til informasjon gitt i beboermøte samt i varsel fra DVS før oppstart av rehabilitering om hva beboer selv må gjøre slik at DVS kommer til for å gjøre nødvendig vedlikehold. Der hvor dette ikke har blitt gjort vil beboer få faktura for utført arbeid.

Faktura vil snart bli sendt ut av Bori. Sjekk fakturaen godt, ved spørsmål, feil eller avvik kontakt styret på e-post post@holtgrenda.no

Styremedlemmer

På grunn av flytting og personlige grunner, er det behov for 2 nye styremedlemmer, en vara og en ordinær. Kontakt styret på e-post post@holtgrenda.no om du har lyst til å gjøre en innsats for felleskapet.

Status rehabilitering

På grunn av stillaser og hvilket arbeid som skal gjøres, vil arbeid med maling, blikkenslager jobbe noe frem og tilbake for å ferdigstille der hvor det til enhver tid er mest fornuftig. Hovedfasader vil males først slik at stillaser kan tas ned for ferdigstilling av tak bak og på inngangssiden. Det må også på noen av leilighetene settes opp nytt stilas på inngangssiden for å få gjort nødvendig tak og malingsarbeidet.

Overtagelse er enda ikke gjort, og av den grunn vil det kunne bli gjort arbeid etter at befaringer foretas.

Dersom dere oppdager feil eller mangler, vennligst send melding til styret på e-post post@holtgrenda.no

Status for rekkene.

Rekk 1 til 5 er i hovedsak ferdig, men noe arbeid kan påberegnes etter befaringer eller tilbakemeldinger.

Rekke 6 –Malerarbeidet pågår og resterende malerarbeid av kledningen ferdigstilles innen kort tid. Resterende arbeid med letak hageside, maling av inngangssiden og komplettering av tak over sportsboder antas å være ferdig om ca. 2 uker.  

Rekke 7 –Rekke 7 er hovedsak ferdigmalt på hovedfasader, men unntak av inngangssiden. Stillaser hovedfasader tas ned neste uke. Deretter utføres maling og tak på inngangssider.  

Rekke 8 – Kledning er ferdig.  

Rekke 9 – Etterisolering pågår, og blir ferdig denne uken med unntak av 3. etg. Vinduer monteres uke 37. 

Rekke 10 – Stillas monteres ferdig neste uke.   

I hovedsak vil all kledning og alle vinduer være ferdig montert i oktober. Montering av ytterdører er ferdigstilt.  Utekraner til og med rekke 6 er ferdigstilt.

 

 

Mvh.

 

 

Styret i Holtgrenda Borettslag

Akkurat nå

Skedsmokorset - 21. Mai

23 ºC

Siste nyheter

Referat beboermøte 17.april 2024
Dialog og informasjonsskriv


Infoskriv februar 2024
Infoskriv februar 2024


Infoskriv november 2023
Tenning julelys


Plasttak og lignende på takterrasse
Styret har observert at noen har lagt...


Infoskriv september 2023
Hei alle beboere. Her kommer litt...