Infoskriv november 2023

Tenning julelys

Selv om julelysene ved lekeplassen allerede er tent, vil det også i år bli tenning av julelys med gløgg ved lekeplassen lørdag 2.desember kl. 17:00.

 

Utekran

Husk at utekranen må stenges før nattefrosten kommer. Steng vannkranen inne og skru opp vannkranen og tappekranen nederst, se merking på bilde med den røde kranen parallelt med vannrøret ut fra veggen

Sluk på tak

For de som har takterrasse, husk å sjekke sluket med jevne mellomrom. Og spesielt i år siden det er ekstra med rusk på grunn av oppussing. Om du er usikker på hvor sluket er, ta gjerne kontakt med styret for en gjennomgang

Parkering

Det er kommet noen meldinger til styret om at noen parkerer utenfor oppmerkede områder som igjen fører til problemer med å komme ut av garasjer. Styret oppfordrer alle til å benytte garasje, spesielt nå når vinteren melder sin ankomst.

Platebeslå alle piper

I uke 47 vil Nortek starte med å platebeslå alle piper. Dette arbeidet har vært holdt litt tilbake for å se på behov, et behov som er avdekket som nødvendig den siste tiden. For å unngå fremtidige vannlekkasjer, er det derfor besluttet å gjennomføre dette arbeidet. Planlagt å være ferdig i uke 51. Til informasjon har vi hatt flere vannlekkasjer som følge av utette piper etter stormen Hans i høst

Status rehabilitering

Rehabilitering nærmer seg nå ferdig, det jobbes nå med siste finish i rekke 9 og 10 med maling og letak. I løpet av november og begynnelsen av desember vil DVS være ferdig og brakkerigger med mer vil bli fjernet og området satt tilbake med fjerning av masser, restaurering av plener, asfaltering med mer.

Overtagelse vil skje i begynnelsen av desember med et års befaring neste høst. Det er derfor viktig at feil eller mangler meldes til styret på e-post post@holtgrenda.no  med en gang det oppdages.

Faktura for ekstra arbeid

Vi refererer til informasjon gitt i beboermøte samt i varsel fra DVS før oppstart av rehabilitering om hva beboer selv må gjøre slik at DVS kommer til for å gjøre nødvendig vedlikehold. Der hvor dette ikke har blitt gjort vil beboer få faktura for utført arbeid.

Faktura vil snart bli sendt ut av Bori. Sjekk fakturaen godt, ved spørsmål, feil eller avvik kontakt styret på e-post post@holtgrenda.no

Faktura for rekke 1 til og med 5 er sendt ut, resterende rekker kommer når vi har fått oversikt over hva som er gjort fra DVS

Dugnad

Det blir ingen høstdugnad i år, denne flytter vi til våren. Men om noen har lyst til å gjøre det ryddig og pent rundt sin egen bolig, så er det et velkomment initiativ.

Akkurat nå

Skedsmokorset - 21. Mai

22 ºC

Siste nyheter

Referat beboermøte 17.april 2024
Dialog og informasjonsskriv


Infoskriv februar 2024
Infoskriv februar 2024


Infoskriv november 2023
Tenning julelys


Plasttak og lignende på takterrasse
Styret har observert at noen har lagt...


Infoskriv september 2023
Hei alle beboere. Her kommer litt...