Infoskriv februar 2024

Infoskriv februar 2024

Hei alle beboere, her kommer litt informasjon fra oss i styret.
PS: Dette infoskrivet vil også bli sendt ut på epost til alle andelseiere. Vennligst sjekk spam filter eller send rett epost adresse til
post@holtgrenda.no dersom du ikke har mottatt epost fra oss i det siste. De som ønsker informasjon på papir, vennligst kontakt styret så sørger vi for at du får det i postkassen

Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling blir onsdag 17.april kl. 18:00 på Skedsmo Samfunnshus. Har du en sak som du ønsker at generalforsamling behandler, send forslag til styret på epost post@holtgrenda.no eller til styreleder Einar Bjørkevoll i Lensmann Haaversens vei 193.

Saker må være styret i hende innen søndag 26.februar 2024.

Alle saker må være påført innsenders navn og kontaktopplysninger. Husk at alle forslag må inneholde forslag til vedtak. Styret vil ta kontakt til forslagsstiller dersom saken ikke krever behandling på generalforsamling og istedenfor tas opp på beboermøtet

Det vil bli avhold beboermøte i etterkant av generalforsamlingen

Kontroll av brannslukkere

En påminnelse av kontroll av brannslukkere som vil bli utført tirsdag 6.februar fra kl. 12:00. Se eget infoskriv om dette sendt ut på epost

Kjøring inne på området

Styret vil gjøre oppmerksom på at kjøring inne på området kun skal begrenses mest mulig. Dersom det er nødvendig å kjøre inne på området, skal dette gjøres i gangfart.
Dessverre er det noen som kjører for fort inne med stor risiko for ulykker. Husk at det er mange barn som bor her, og de kan komme fort ut fra hus og rundt svinger

Søppel

Styret gjør oppmerksom på at søppel og papir skal inn i kontainerne og er til husholdningsavfall og papir. Øvrig søppel skal leveres på gjenvinningsstasjonen og ikke settes ved siden av kontainerne. Er alles ansvar å holde det ryddig og fritt for søppel på vårt område!

Akkurat nå

Skedsmokorset - 21. Mai

22 ºC

Siste nyheter

Referat beboermøte 17.april 2024
Dialog og informasjonsskriv


Infoskriv februar 2024
Infoskriv februar 2024


Infoskriv november 2023
Tenning julelys


Plasttak og lignende på takterrasse
Styret har observert at noen har lagt...


Infoskriv september 2023
Hei alle beboere. Her kommer litt...