Infoskriv oktober 2022

 

 

 

Rehabilitering
Rehabiliteringen følger hovedfremdriftsplanen. Forsinkelsen ved oppstart er tatt igjen. Det arbeides nå med etterisolering og bekledning. Vinduer i rekke 1 vil byttes i uke 43. Det er igangsatt stillasebygging i rekke 2. Oversikt over hvilke husrekker som har hvilke nummer mht fremdrift i rehabiliteringen er publisert på holtgrenda.no med innlogging.

 

 

Det opplyses at alle ytterdører ikke vil bli byttet som tidligere informert. På slutten av prosjektet vil det gjøres en befaring av alle ytterdører, bytte gjøres kun der det er behov.

 

Styret minner igjen om at det er svært viktig at alle beboere fjerner alle løse detaljer fra uteområder og takterrasser i henhold til de frister som DVS gir. Det oppfordres til å fjerne alt før frosten kommer for å unngå at ting fryser fast i bakken. Videre minnes det på at alt elektrisk tilleggsarbeid må tas ned før rehabiliteringen starter. DVS kan være behjelpelig med demontering, men dette vil bli fakturert den enkelte andelseier. Ettermontering skjer på egen regning. Det presiseres at dette gjelder elektrisk tilleggsarbeid, altså ikke 1 stykk utelykt ved inngangsdør og 1 stykk utelykt i trappesatsen opp til leiligheter i annen etasje.

 

Parkering

Det er rapportert om skader på biler som står parkert på borettslagets oppstillingsplasser. Dette er svært beklagelig. Styret ønsker å minne om at biler i utgangspunktet skal parkeres i garasjen. Skader på biler som står parkert er eiers ansvar og går på eiers forsikring. Oppfordrer alle som opplever skader, hærverk eller innbrudd på egen bil til å politianmelde saken og melde skaden til eget forsikringsselskap. Minner på at det i henhold til vedtektene ikke er tillatt å parkere bobiler eller tilhengere på borettslagets parkeringsplasser.

 

Komprimatorbil

Containere blir, som tidligere opplyst, erstattet med komprimatorbil. Det vil komme komprimatorbil til borettslaget torsdag 20.oktober kl 18. Beboerne oppfordres til å benytte muligheten til å rydde garasjer og boder. Det er strengt forbudt å kaste elektrisk avfall samt spesialavfall i komprimatorbilen. For mer informasjon, se eget skriv om høstdugnaden.


Høstdugnad

Minner om høstens dugnad som finner sted i uke 42: tirsdag 18.oktober til torsdag 20.oktober. Se eget skriv for informasjon.

 

 

 

Vennlig hilsen
Styret

 

Akkurat nå

Skedsmokorset - 10. Jun

16 ºC

Siste nyheter

Referat beboermøte
Sted:


Informasjonsbrev nr 1/2023
Informasjonsbrev nr 1/2023


Informasjon fra beboermøte 15.12.22
A) Fremdrift og...


Infoskriv november 2022
RehabiliteringRehabiliteringen...


Oppgradering av nettverket i borettslaget
I løpet av november skal nettverket...