Infoskriv september 2022

Rehabilitering
Rehabiliteringen er nå i gang i rekke 1. Det var noe forsinkelser med stillasebyggingen i rekken grunnet manglende klargjøring av arealer. Dette vil imidlertidig ikke få konsekvenser for fremdriften og videre progresjon er i henhold til fremdriftsplan. Det er svært viktig at alle beboere overholder de frister som DVS vil komme med om lag 2 uker før aktuelt arbeid starter på den enkelte rekke. Fastmontert utelys i form av en lykt ved inngangsdør og 1 lykt i trappesatsen opp til leiligheter i annen etasje er ikke beboers ansvar å fjerne, heller ikke kostnaden av å fjerne disse.

Postkasser vil settes på midlertidige stativ mens rehabiliteringen pågår og vil bli stående der inntil rehabiliteringen er ferdig og nye stativ vil bli oppført.

 

På beboermøtet som ble avholdt 29. august kom det frem en rekke spørsmål som skulle tas opp i byggmøte. Følgende svar foreligger:

 

  • Se eget punkt på informasjonsskrivet.
  • Kan beboere selv demontere dører og vinduer og plassere disse på et minimums avstand fra panel/vegg? Svar: Glass og liknende må ned fra takene, beboerne kan selv ta det ned dersom de ikke ønsker hjelp til dette.
  • Hvordan går DVS frem ved riving av gammel kledning, vil veggen bli stående «åpen» lenge? Svar: DVS har utført liknende rehabilitering utallige ganger uten problemer, også vinterstid.
  • Hva gjøres dersom det oppdages råteskade inni veggen? Svar: Råte vil eventuelt bli fjernet og erstattet med nytt, dette ligger inne som mengde regulering.
  • Hvor stort vil taket over markterrasen og skyvedører være? Svar: De nye takene vil være av samme størrelse, og de nye dører vinduer er av en annen kvalitet, og skal tåle vær og vind på en god måte.
  • Hva kan gjøres med sluk på takterrasse? Svar: Alle sluk skal kartlegges og kontrolleres, tiltak vil komme som opsjon og mulige tiltak for bedring og sikring av vann i nedløp.
  • Hva vil merkostnaden bli dersom vinterhager og liknende på takterrassene tas ned med sikte på å bevare materialene for et eventuelt gjenbruk? Svar: Dette er ikke regningsvarende om det skal gjøres av DVS, men beboer kan gjøre det på egenhånd.
  • Bekymring uttrykkes vedr riggområdet, det er observert gliper under gjerden som trolig er på mer enn 15 cm samt lite merking av område forbudt. Svar: tiltak er allerede utført.

 

Strømkasser / el.skap

I forbindelse med rehabiliteringen vil det utføres arbeid og oppgradering av strømkasser/el.skap. I den forbindelse trenger styret informasjon om beboere benytter fasttelefon eller andre tjenester fra telenor via kabel. De av beboerne som gjør dette, bes melde styret skriftlig pr epost så fort som mulig.

 

Piper

Høsten har kommet og med det tid for å fyre i peisen. Det er meldt om at flere av andelsleilighetene er plaget av røyk inne i leiligheten i forbindelse med oppfyring. Samtlige piper vil kontrolleres av DVS under rehabiliteringen med forslag på hva som bør gjøres. I påvente av en mer varig løsning anbefales beboere å god lufting, enten gjennom åpent vindu eller dør, under oppfyring.

 

Vannmålere

Det har kommet pålegg fra kommunen om installering av vannmålere i borettslaget. Dette blant annet som et tiltak for å redusere vannforbruket og få et system som oppfattes mest mulig rettferdig. Samtlige boligeiendommer skal betale vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk og Holtgrenda borettslag er derfor pålagt å installere vannmålere. Styret vil starte arbeidet med å innhente anbud fra rørleggerfirma som vil sørge for nødvendig installasjon. Mer informasjon vil komme.

 

Høstdugnad

Høstens dugnad vil finne sted i uke 42: tirsdag 18.oktober til torsdag 20.oktober. Nærmere informasjon om dugnaden vil komme 1 uke i forkant. Det opplyses at containere i år vil bli erstattet med komprimatorbil. Det vil komme komprimatorbil til borettslaget torsdag 20.oktober kl 18. Beboerne oppfordres til å benytte muligheten til å rydde garasjer og boder. Det er strengt forbudt å kaste spesialavfall i den kommende komprimatorbilen. Dette gjelder gjelder også i våre søppelcontainere.

 

 

Vennlig hilsen

styret

 

 

Akkurat nå

Skedsmokorset - 21. Sep

16 ºC

Siste nyheter

Infoskriv september 2023
Hei alle beboere. Her kommer litt...


Referat beboermøte
Sted:


Informasjonsbrev nr 1/2023
Informasjonsbrev nr 1/2023


Informasjon fra beboermøte 15.12.22
A) Fremdrift og...


Infoskriv november 2022
RehabiliteringRehabiliteringen...