Velkommen til Holtgrenda Borettslag, Lensmann Haaversens vei 2019 Skedsmokorset

Forside

Referat beboermøte

Sted:

Skedsmo samfunnshus, Furuholtet 1, 2019 Skedsmokorset

Møteleder:

Terje Wiik, styreleder Holtgrenda borettslag

Representant fra byggherre:

Stian Radford, prosjektleder Boi utbygging

Referent:

Solfrid Haugli, styremedlem Holtgrenda borettslag

 

Status rehabilitering v. Stian Radford:

• Rekke 1 – 4. Rekken er ferdigstilt med etterisolering, kledning og utskiftning av vinduer. Malerarbeid og tak over boder gjenstår. Rekkene er varslet om montering av dører.

• Rekke 5. Arbeidet pågår. Kledning vil ferdigstilles i uke 17. Vindusmontering ferdig inneværende uke. Rekken er varslet om montering av dører.

• Rekke 6 – Arbeid med etterisolering og vindtetting pågår.

• Rekke 7 – Oppstart stillasemontering inneværende uke.

• Rekke 8 – Planlagt oppstart uke 22-23.

• Rekke 9 – Planlagt oppstart uke 33-34.

• Rekke 10 - Planlagt oppstart uke 37-38.

• Rekke 6-10 vil varsles om montering av nye ytterdører etter fellesferien.

 

Malerarbeid startet opp etter påske. Rekke 3 og 4 males på hagesiden først pga stillase. Gjenstående malerarbeid på rekke 1, 2, 3 og 4 utføres fra lift og vil bli tatt seinere. DVS vil komme med tentative datoer. Malerarbeid vil fortsette på rekke 6-10 etter hvert som kledning ferdigstilles. Terrasser og plattinger kan tilbakestilles når malearbeid på hagesiden er ferdig med unntak av de to innerste plankene på terrassen på hagesiden. Dette da rørlegger må ha tilgang til rørarbeid ved utbytting av utekran. Styret vil varsle den enkelte rekke når tilbakestilling av diverse kan begynne. Det er mye søppel og rot grunnet rehabiliteringen som har kommet frem når snøen smelter. Ekstra mannskap er satt inn for rydding.

Prosjektet antas ferdigstilt i slutten av november 2023. Ferdigstillingen er kontraktsfestet til juni – 24.

 

Beboers ansvar i forkant av oppstart

Beboere får varselbrev fra entreprenør før oppstart. Det må demonteres plattinger og rekkverk i en bredde på 0,5 meter som ligger inntil fasader.  Videre må markiser, varmepumper, skillevegger og annet fastmontert utstyr på fasadene må demonteres.

Hvis dette ikke er demontert før rivearbeidene starter vil dette demonteres av DVS på medgått tid og vil bli fakturert beboer. Møbler og annet utstyr må ryddes bort før oppstart. Beboer må ikke være hjemme ved vindusmontering. Nøkler kan leveres til byggeleder hos DVS etter avtale.

Spørsmål og henvendelser sendes til styret sin e-post. Det er ikke ønskelig at beboere stiller spørsmål direkte til arbeiderne. Dette da den enkelte arbeider ikke har totaloversikt og det har forekommet feilinformasjon. Arbeiderne skal heller ikke spørres om å utføre tilleggsarbeid.

 

Tilvalg

Det vil være mulig å bestille ulike tilvalg, blant annet skillevegg mellom terrasser og pipehatt med vifte. Alle tilvalg betales av den enkelte beboer. Egen oversikt med alle tilvalg, tegninger av skillevegger, prisliste og bestillingsliste vil bli levert ut til alle andeler om kort tid. Frist for bestilling er 1. juni. Det er mulig for direkte bestilling av Lillestrøm Elektro AS.

• Kontaktinfo Lillestrøm Elektro: Henning Karlsen, henning@lillestromelektro.no

• Kontaktinfo DVS: Kai Henning Storløkken, kai.henning@dvs.no

 

Felleskostnader

Det er ikke planlagt en ny øking i 2023. Styret gjør det en kan for å holde husleien til dagens nivå, men kan ikke love at den holdes på dette nivå.

 

Håndtering av søppel

Det settes stadig søppel utenfor søppel containeren. Det poengteres at det ikke er slik vi vil ha det i borettslaget. Søppel skal kastes inn i containeren. Dersom de skulle være fulle må søppelet tas med hjem. Den enkelte oppfordres til å gjøre en innsats å si fra dersom en ser at andre beboere glemmer dette og til å plukke opp søppel en passerer.

 

Dugnad

Drøfting knyttet til komprimatorbil vs containere. Fremkommer ønske om å benytte komprimatorbil tross høyere pris. Informeres at dette vil bli bestilt og komme etter endt vårdugnad. Dugnadsskriv vil bli sendt ut om kort tid, denne vil i år legges til helgen før 17.mai.

 

Parkering av biler og garasjer

Det er ikke tillatt å parkere biler innenfor bommene til annet enn kortvarig lasting ut og inn. Det har forekommet at biler har stått parkert innenfor bommene over natten. Dette vil være et stort problem ved for eksempel brann eller behov for akutt hjelp fra ambulanse. Bilen skal stå parkeres i garasjen.  Garasjer skal ikke benyttes som bod. Det er ikke tillatt med frysere og liknende i garasjen. Styret har lov til å beordre tilsyn, både varslet og uvarslet av garasjene. Vurderes om dette steget vil være nødvendig med tanke på HMS. 

 

Saker som bringes opp fra salen

Pergola på taket har blitt mindre. Det kommer til svar at dette var en beslutning som ble tatt innledningsvis i prosjektet etter innspill fra entreprenør da ytterste stolpe ikke hadde noen funksjon samt mindre vedlikehold.

Spørsmål vedr elektrisk tilbakeføring. Kun tilbakeføring av utelampe ved inngangsdør og en utelampe i trappehuset opp til leiligheter i 2. etg vil dekkes av borettslaget.

Problemer med pipene og røyklukt inne. Det stilles spørsmål om problemet kan skyldes ventilasjonsanlegget og at dette er for kraftig. Videre kommenteres det at problemene kan skyldes at lufteventiler er lukket. Det er en rekke oppfatninger av hva problemene kan skyldes. Styret vil innhente forklaring fra en pipeekspert.

• Dårlig belysning enkelte steder, gata ved rekke 1 trekkes frem. Fremkommer behov for tiltak.

Trapp ned mot veien fra rekke 3 er svært glatt på vinteren og dårlig opplyst. Det er behov for tiltak på trappen

Vaktmesterkompaniet har gjort en gjennomgående dårlig jobb både sommer og vinter. Kontrakten vil gjennomgås og det vil bli vurdert å bytte selskap.

Vedlikehold av takterrasser og hva dette innebærer. Følgende forhold ligger under dette: - holde plassen ryddig. – Rense sluk jevnlig. – Fjerne snø. Beboere under må ha forståelse for at snø fra takterrassen må kastes ned i underliggende hage. Beboere oppfordres til å avtale seg imellom.

 

 

Akkurat nå

Skedsmokorset - 21. Mai

23 ºC

Siste nyheter

Referat beboermøte 17.april 2024
Dialog og informasjonsskriv


Infoskriv februar 2024
Infoskriv februar 2024


Infoskriv november 2023
Tenning julelys


Plasttak og lignende på takterrasse
Styret har observert at noen har lagt...


Infoskriv september 2023
Hei alle beboere. Her kommer litt...