Velkommen til Holtgrenda Borettslag, Lensmann Haaversens vei 2019 Skedsmokorset

Forside

Informasjon fra beboermøte 15.12.22

A) Fremdrift og gjennomføring

Informasjon om fremdrift og gjennomføringa av prosjekt rehabilitering informasjon av Rudiger Falk fra DVS.


Rekke 1. Ferdig stilles, kun utbedring av skråtak gjenstår og ferdigstilles nå før jul, avslutning av det bygg-messige karakter rundt nr. 13 er gjort som det er grunnet manglende byggesøknad på 3 etg. Skulle vært innlevert 1.10.22, innleveres kommunen i januar 23. 

 


Rekke 2. Stillas tas ned før jul, malerarbeider gjort på baksiden og har blitt utført «under presenning» med varme på ca. 5 grader, dette sies skal være innenfor den temperatur nødvendig for at resultatet til maler blir godkjent.


Rekke 3. I full gang med etter-isolering og gips, arbeidene tar jule fri fra ca. 22.12.22 og gjenopptar arbeidet i uke 1, vinduer og terrassedører/skyvedører blir skiftet ut i uke 2. følg med på varslene, som levers ut av DVS for rydding og tilgang.


Rekke 4. Stillas montering i gang nå før jul. husk å gjøre tilgjengelighet slik at arbeidene får gått så raskt som mulig uten hindringer.


Rekke 5. Det bes om at det forberedes i god tid slik at all tilgjengelighet blir så gunstig som mulig.


Generell informasjon
Arbeidet med prosjektet ligger ca. 1 uke etter plan, men dette er det godt håp om at vi skal kunne ta igjen utpå vårparten. Det som har blitt observert av svarte flekker på avdekket isolasjon er ikke noen årsak til bekymring, da dette er støv fra noe opprevet vindpapp. Det ble forsikret om at finnes skader fukt, råte etc. vil dette omgående tas hånd om. Det oppfordret fortsatt til at alt av rydding på terrasser og uteplasser gjøres fortløpende slik at arbeidet i prosjektet kan gå med så få hindringer som mulig. Det er bestilt inn 52 dører som skal skiftes, disse kommer i uke 16 og uke 32. det er dører 
primært med runde vinduer, og dører med firkantet rute inneholdende 4 små ruter som blir skiftet, + et par andre. Dører av nyere dato, (tidligere utskiftet 3 ruter i dørblad) blir ikke skiftet denne gang, her kan det være noen dører som trenger en justering og nye pakninger, da bes det gis beskjed via e-post til styret. Takpapp på terrasser som har vært tildekket av «vinterhager» gjennom en årrekke kan ha blitt noe sprø, det henstilles derfor til at alle følger med på denne, slik at vannskader så langt det lar seg gjøre unngås. 


B) Økonomi v/ Linn Cantigas fra Bori
Økonomien i prosjektet går i henhold til plan, det er foreløpig tatt ut 20 millioner, hvor ca. 11,5 ble benyttet til å betale ut tidligere lån, slik at vi kun skal ha et lån. Nye 10 millioner blir tatt ut av lånerammen i januar 2023, og suksessivt ut gjennom 2023 slik at hele prosjektet kan gjennomføres, slik det ligger an til pr. nå er at vi har noe å gå på, mellom 1-2 millioner, dette er en sikkerhet om det skulle dukke opp noe uforutsett. 
Prosjekt av denne størrelse har selvfølgelig en påvirkning av felleskostnadene, derfor ble det i første omgang gjort en justering gjeldene fra nyttår, januar 2023 slik at innbetaling felleskostnader øker med 15% dette for å holde tritt med den økende rente og økte kostnader. Det vil bli gjort en evaluering av økonomien i borettslaget rundt juni-juli måned for å se om det må gjøres behov for ytterligere justering av felleskostnadene i løpet 2023. Det vil komme økning før eller senere, så det må vi innstille egen økonomi på. Det totale kostnadsbildet (mye avhenger selvfølgelig av renteutvikling) vil totalt sett når prosjektet står ferdig være et sted mellom 37 % og 41 % fra dagens nivå. (før justeringen av felleskostnadene).

Det er gjort beregninger på at energi forbruket hos den enkelte, skal kunne synke med ca. 15% grunnet de tiltak som gjøres med nye vinduer, 5 cm ekstra isolasjon og ny kledning. Samtidig vil vi merke en forhåpentligvis større nedgang i løpende vedlikehold, som igjen vil føre til nedgang i antall forsikringssaker, det kan påvirke vår forsikring i riktig retning, mindre utbetalinger av forsikringer gir lavere årlig premie på sikt, Det vil jo da forhåpentligvis nå vare noen år før vi trenger å gjøre større inngrep. Selv om vi nå også har noen utfordringer med piper som det MÅ tas tak i. Dette er under utredning i disse dager. Det opplyses om en økning i de kommunale avgiftene for 2023 som er den største enkelt post hos oss, på rundt 12 % samt at de forhøyede strøm priser er tatt med i helhetsbilde av kostnadsutviklingen. Vi har et godkjent budsjett for 2023 som skal ende med et positivt resultat, men dette er grunnet finansiering og det at man ikke med 100% sikkerhet kan forutse alle kostnader slik at det er tatt høyde for maksimalt låne opptak, av lånerammen vi er tildelt. Lånet innvilget er over 40 år noe som gir oss lavest mulig månedlig kostnad for tilbakebetaling.


c) Tilvalg – opsjoner
Det vil på nyåret komme liste over de tilvalg (terrasser, markterrasser, skillevegger mm.) som dere kan velge å la DVS utføre inkludert priser. Alle tilvalg som gjøres må sendes styret på post@holtgrenda.no

Det konkluderes med at rehabiliteringen av borettslaget skjer nå, og at det ikke er for tidlig da det er mye slitent byggverk hos oss, som kan skyldes fra tidligere manglende vedlikehold, og tidens tann.


For Holtgrenda Brl.
Terje Wiik

Akkurat nå

Skedsmokorset - 10. Des

-1 ºC

Siste nyheter

Infoskriv november 2023
Tenning julelys


Plasttak og lignende på takterrasse
Styret har observert at noen har lagt...


Infoskriv september 2023
Hei alle beboere. Her kommer litt...


Referat beboermøte
Sted:


Informasjonsbrev nr 1/2023
Informasjonsbrev nr 1/2023