HMS

Viktige telefonnummere:


Ved øyeblikkelig hjelp:
110 - Brann
112 - Politi
113 - Medisinsk nødhjelp

Legevakt - 116 117 (Nasjonalt legevaktnummer)
Romerike Helsebygg
Dampsagveien 4
2000 Lillestrøm


Branninstruks: (Fra Nedre Romerike Brann- og redningsetat)


Hvordan man skal opptre i en brann avhenger av situasjonen, men en vanlig prioritering er:

REDDE: Sørg for at hele familien kommer i trygghet på det avtalte møtestedet utenfor boligen.
VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 1-1-0. Varsle også naboer.
SLOKKE: Dersom situasjonen tillater det, kan voksne forsøke å slokke brannen med husbrannslange og/eller brannslokkeapparat. Unngå imidlertid å utsette dere for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. I mange tilfeller er det best å vente på brannvesenet.


Ansvarsområder:


HMS-ansvar
HMS-ansvarlig i borettslaget er styrets leder.

Mitt ansvar som beboer:
Du som beboer har plikt til å foreta egenkontroll på elektrisk anlegg og brannvarslings-/brannslukkingsutstyr i boligen og til å varsle styret dersom det oppdages potensielt farlige forhold utenfor boligen. 

Styrets ansvar:
Styret etterstreber gode retningslinjer for styrearbeid og HMS. Det gjennomføres også jevnlig inspeksjon av lekeplass og fellesområdet. Øvrig HMS-ansvar påhviler styret og vi er derfor avhengig av din hjelp til å varsle om forhold vi bør se nærmere på. 

  • HMS (3)
  • Lover og regler (6)
  • Møter (8)
  • Beboermøter (1)
  • Generalforsamling (7)
  • Søknader (4)

Akkurat nå

Skedsmokorset - 25. Jun

17 ºC

Siste nyheter

Referat beboermøte 17.april 2024
Dialog og informasjonsskriv


Infoskriv februar 2024
Infoskriv februar 2024


Infoskriv november 2023
Tenning julelys


Plasttak og lignende på takterrasse
Styret har observert at noen har lagt...


Infoskriv september 2023
Hei alle beboere. Her kommer litt...