HMS

Viktige telefonnummere:


Ved øyeblikkelig hjelp:
110 - Brann
112 - Politi
113 - Medisinsk nødhjelp

Legevakt - 116 117 (Nasjonalt legevaktnummer)
Romerike Helsebygg
Dampsagveien 4
2000 Lillestrøm


Branninstruks: (Fra Nedre Romerike Brann- og redningsetat)


Hvordan man skal opptre i en brann avhenger av situasjonen, men en vanlig prioritering er:

REDDE: Sørg for at hele familien kommer i trygghet på det avtalte møtestedet utenfor boligen.
VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 1-1-0. Varsle også naboer.
SLOKKE: Dersom situasjonen tillater det, kan voksne forsøke å slokke brannen med husbrannslange og/eller brannslokkeapparat. Unngå imidlertid å utsette dere for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. I mange tilfeller er det best å vente på brannvesenet.


Ansvarsområder:


HMS-ansvar
HMS-ansvarlig i borettslaget er styrets leder.

Mitt ansvar som beboer:
Du som beboer har plikt til å foreta egenkontroll på elektrisk anlegg og brannvarslings-/brannslukkingsutstyr i boligen og til å varsle styret dersom det oppdages potensielt farlige forhold utenfor boligen. 

Styrets ansvar:
Styret etterstreber gode retningslinjer for styrearbeid og HMS. Det gjennomføres også jevnlig inspeksjon av lekeplass og fellesområdet. Øvrig HMS-ansvar påhviler styret og vi er derfor avhengig av din hjelp til å varsle om forhold vi bør se nærmere på. 

  • HMS (3)
  • Lover og regler (6)
  • Møter (8)
  • Beboermøter (1)
  • Generalforsamling (7)
  • Søknader (4)

Akkurat nå

Skedsmokorset - 10. Jun

19 ºC

Siste nyheter

Referat beboermøte
Sted:


Informasjonsbrev nr 1/2023
Informasjonsbrev nr 1/2023


Informasjon fra beboermøte 15.12.22
A) Fremdrift og...


Infoskriv november 2022
RehabiliteringRehabiliteringen...


Oppgradering av nettverket i borettslaget
I løpet av november skal nettverket...